Szolgáltatások

Minden szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe a 16. életévüket betöltött látássérült személyek számára.

A központ komplex rehabilitációs szolgáltatása magába foglalja az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, képességek és készségek fejlesztését (elemi rehabilitáció), valamint a látássérült személyek szociális biztonságának elősegítését, az ehhez szükséges erőforrások felkutatását (szociális rehabilitáció).

Szemészekkel, optikákkal, önkormányzatokkal, családsegítő és támogató szolgálatokkal, érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve valósítjuk meg a komplex rehabilitáció egyes elemeit.

A látássérült emberek körén belül kiemelt figyelmet fordítunk szakmai munkánk során a következő célcsoportokra:

 • időskorúak
 • halmozottan sérült személyek (társuló fogyatékosság, és/vagy betegség)
 • agyi eredetű látássérült személyek
 • vakvezető kutyával közlekedő emberek

Szolgáltatásaink köre:

 • Klienskoordináció
 • Rehabilitációs felmérés
 • Funkcionális látásvizsgálat
 • Látástréning
 • Tájékozódás- és közlekedéstanítás
 • Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
 • Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
 • Tapintható írás-olvasás tanítása
 • Szociális munka – esetkezelés
 • Egyéni pszichés tanácsadás
 • Csoportos pszichológiai szolgáltatás
 • Segítő beszélgetés a látásérült személy közvetlen hozzátartozóinak
 • Rehab klub

Szolgáltatásaink két formában valósulnak meg:

Ambuláns: A szolgáltatás helyszínén, vagy előre megbeszélt helyen történő oktatás, mely a látássérült személy számára bejárással érhető el.

Otthontanítás: A szolgáltatást igénybe vevő személy lakhelyén történik az oktatás.