FOF

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

FOF2017
FOF2018
FOF2019
FOF2020
FOF2021
FOF2022


FOF2017

A 2017 októberében indított pályázat keretében létrehoztunk egy igényfelmérésre alapuló segédeszköz kölcsönző szolgáltatást. Minden látássérült személynek lehetősége nyílik az eszközök kiválasztására, kipróbálására tiflopedagógus bevonásával. A kölcsönzést megelőzően látássérült szakos gyógypedagógus és rehabilitációs szakember munkatársunk felmérést végez, melynek szükség esetén része a funkcionális látásvizsgálat.

Szolgáltatásaink

 • Funkcionális látásvizsgálat és állapotfelmérés.
 • Eszközök kiválasztásának, kipróbálásának segítése látássérült szakos gyógypedagógus és rehabilitációs szakember bevonásával.
 • Segédeszközkölcsönzés az eszközök megismeréséhez, kipróbálásához különböző, akár otthoni, munkahelyi környezetben.
 • Eszközbeszerzés támogatása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (volt Országos Egészségbiztosítási Pénztár) egyedi elbírálási ügyintézéssel, kíséréssel.
 • Segédeszköz bemutató napok szervezése, együttműködések kialakítása különböző segédeszköz forgalmazó cégekkel.

A projekt során (2017. október 1. – 2018. június 30.) 53 kölcsönzési szerződést kötöttünk, tehát ennyi eszköz kiadására került sor. 128 esetben segítettük az eszközbeszerzést. 6 segédeszköz bemutató napot szerveztünk az együttműködő partnereink meghívásával.


FOF2018

Egyesületünk a projekt keretében 2018. áprilisában indította el pszichológiai szolgáltatását. A szolgáltatás egyik elemeként egyéni konzultációk, mentálhigiénés tanácsadás során kerül sor a gyászfolyamat támogatására, valamint a személyiség újra definiálására, társadalmi szerepek újra rendezésére, új életcélok kitűzésére. Ebben a formában hozzátartozók megsegítésére is sor került. A másik fő szolgáltatási elem a látássérült személyek számára szervezett csoportos konzultáció. Azok számára, akik nem kívánnak részt venni egyéni támogatásban, vagy amellett egyéb igényük is van, lehetőséget biztosítunk csoportos foglalkozásra pszichológus vezetésével. Ezeken az önismereti, attitűd csoport alkalmakon lehetőség van a látássérülésből fakadó problémák, helyzetek sorstársakkal történő megosztására, feldolgozására.

Szolgáltatásaink

 • egyéni mentálhigiénés tanácsadás
 • egyéni terápiás konzultáció
 • egyéni életvezetési tanácsadás
 • látássérülésből fakadó pszichés problémák megoldása, krízisfeldolgozás, konfliktus kezelés
 • csoportos foglalkozás – önismeret, a látássérüléshez való hozzáállás, jó gyakorlatok a problémák kezelésében
 • hozzátartozók egyéni és csoportos megsegítése

A projekt során (2018. április 1. – 2019. június 30.) 35 pszichológiai felmérésre került sor, 22 személy igényelt egyéni pszichológiai tanácsadást és összesen 10 csoportos alkalom valósult meg.


FOF2019

Egyesületünk a projekt keretében folytattat a 2018. áprilisában megkezdett pszichológiai szolgáltatását. Elindítottuk külön a fiatalok részére az Ifi klubunkat és az idős kliensek számára az Idős klubot.

 • egyéni mentálhigiénés tanácsadás
 • egyéni terápiás konzultáció
 • egyéni életvezetési tanácsadás
 • látássérülésből fakadó pszichés problémák megoldása, krízisfeldolgozás, konfliktus kezelés
 • csoportos foglalkozás – önismeret, a látássérüléshez való hozzáállás, jó gyakorlatok a problémák kezelésében
 • hozzátartozók egyéni megsegítése

Szolgáltatásaink

A projekt során (2019. szeptember 1. – 2020. június 30.) 26 pszichológiai felmérésre került sor, 16 személy igényelt egyéni pszichológiai tanácsadást és összesen 24 csoportos alkalom valósult meg.


FOF2020

Egyesületünk a projekt keretében folytattat a 2018. áprilisában megkezdett pszichológiai szolgáltatását. Nagy sikerrel folytattuk az idős kliensek számára az Idős klubot, amikor szükséges volt online formában is. A pályázatot egy szociális munkás kolléga is segítette, klienskoordinációs munkájával és segítő beszélgetésekkel mind a látássérült emberek, mind hozzátartozóik körében.

Szolgáltatásaink

 • egyéni mentálhigiénés tanácsadás
 • egyéni terápiás konzultáció
 • egyéni életvezetési tanácsadás
 • látássérülésből fakadó pszichés problémák megoldása, krízisfeldolgozás, konfliktus kezelés
 • csoportos foglalkozás – önismeret, a látássérüléshez való hozzáállás, jó gyakorlatok a problémák kezelésében
 • hozzátartozók egyéni megsegítése
 • segítő beszélgetések

A projekt során (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.) 28 pszichológiai szerződés megkötésére került sor, 18 csoportos alkalom valósult meg Idős klub formájában és 6 alkalommal történt hozzátartozókkal segítő beszélgetés.


FOF2021

Egyesületünk a pályázat keretében a 2017 októberében létrehozott segédeszközkölcsönző fejlesztését tűzte ki célul. A megvalósítási időszakban (2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.) a következőket tűztük ki célul:

 • 20 db kölcsönzés lebonyolítása
 • 30 alkalommal eszközbeszerzés szakmai segítése
 • 6 segédeszközöket forgalmazó szervezettel együttműködés kialakítása
 • 3 alkalommal segédeszköz bemutató napok szervezése

FOF2022

A 2022-ben meghirdetett „FOF2022” pályázat keretében 2023 tavaszán három alkalommal tudtuk megrendezni látássérült személyek hozzátartozóinak, barátainak és munkatársainak megszervezett „Lásd másképp!” címmel futó, egy teljes napot felölelő szemléletformáló programunkat. Alkalmanként maximum 10-12 fő részvételét tudtuk biztosítani.

A program célja, hogy a látássérült személy látásteljesítményét a lehető legéletszerűbben visszaadva – szimulációs szemüveg vagy szemtakaró segítségével – egy-két, a mindennapokban tapasztalt helyzetet, tevékenységet kipróbálhassanak, megélhessenek a résztvevők. Ilyen élethelyzet az idegen emberekkel való ismerkedés a vizualitás markáns hiányával, vagy éppen a filmnézés kihívása, illetve élvezhető, audionarrált formája, továbbá a közlekedés és a kulturált (késsel-villával való) evés is.

A programban való részvétel által növekedett az empátiájuk, vagy a segítés helyes mértékének megtalálását mozdítottuk elő.

A nap zárásaként lehetőséget biztosítottunk a jelenlévő csoporttagoknak a reflexiók, és a mindennapjaikban megélt nehézségeik megosztására, amikre igyekeztünk gyakorlati megoldásokkal, használható szempontok felvetésével válaszolni.

A programon való részvételen túl – igény szerint – helyes látóvezetői technikákat bemutató kisfilm elérhetőségét, továbbá látássérült személyekről szóló irodalomlistát és filmlistát is rendelkezésre bocsátottunk.

A projekt keretében megrendezésre került három alkalommal összesen 26 személy vett részt szemléletformáló napon.

Résztvevő szakemberek (a kép alapján balról jobbra haladva), együttműködő partnerek:

 • Csernák Edina pszichológus (Szemléletmód Rehabilitációs Központ)
 • Kocsmárszky Judit gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, a projekt szakmai vezetője
 • Bieber Mária tiflopedagógus (Együttlátók Alapítvány elnöke)
 • Fekete Csilla rehabilitációs tanár, audionarrátor („Láss velünk!” Audionarrátorok Társasága)
 • Veress Éva Ilona gyógypedagógus, látássérült személyek rehabilitációs tanára (Szemléletmód Rehabilitációs Központ)
 • Kállai-Mikola Gyöngyvér rehabilitációs szakember (Szemléletmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetője)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
NSZI logó