Csoportos foglalkozások

A látássérülés az élet egyéb részei mellett kihatással van a társadalmi érintkezés, kapcsolatteremtés, szabadidős tevékenységek területeire is. Fontosnak tartjuk olyan klubok, csoportos foglalkozások megszervezését, ahol lehetőséget teremtünk látássérült embereknek az ismerkedésre, élethelyzeteik, problémáik megbeszélésére, közös feldolgozására, közös tanulásra.

A csoportos foglalkozások térítésmentesen vehetők igénybe, a részvétel feltétele csak a célcsoportnak való megfelelősség és a szerződéskötés.

Szupportív csoport

Célok

A pszichológiai csoportfoglalkozás célja, hogy elősegítse a résztvevők minél szabadabb interakcióját, lehetőséget teremtsen, hogy a tagok közösen megéljék az együttlét élményét és ebben megismerjék egymást és önmagukat. A csoporton való részvétel lehetőséget nyújt arra, hogy az egyén rálásson az interperszonális kapcsolataira, viselkedésmintáira, élethelyzetére, képessé tehet bizonyos maladaptív sémák felismerésére, megváltoztatására.

A csoport egyrészt szupportív csoportként működne, mely elősegíti a mindennapi életben való adaptív alkalmazkodást. Másrészt önsegítő csoportként funkcionálna, hisz a résztvevők sortársai egymásnak, megosztott életeseményekkel rendelkeznek.

Foglalkozás gyakorisága

A csoporttagok kéthetente vesznek részt a foglalkozásokon. A csoportfoglalkozások 10 alkalmat vesznek igénybe, alkalmanként 1,5 órában. 

Csoport formája

Zárt csoport – így a kezdés után már nem lehet bekapcsolódni a folyamatba.

Idősök számára tartott mentálhigiénés csoport

Célok

A csoportfoglalkozások célja, hogy elősegítse az idős látássérült kliensek lelki egészségének fenntartását, megőrzését azáltal, hogy a csoporton belül megélt kapcsolódások lehetőséget teremtenek a résztvevők interakciójára, az együttlét élményének közös megélésére, az egyes témák feldolgozásával az önismeret mélyítésére, az egyén interperszonális kapcsolati sémáinak rálátására, az érzelemszabályozás fejlesztésére, az énhatékonyság érzésének erősítésére. A csoport további célja az idősödés elfogadásának, az aktív idősödés megélésének támogatása. A csoporton való részvétel lehetőséget nyújt a sorstársi közösséghez való tartozásra, a megosztott életesemények, tapasztalatok révén a megváltozott élethelyzethez való adaptív alkalmazkodás elősegítésére.

Foglalkozás gyakorisága

A csoporttagok kéthetente vesznek részt a foglalkozáson, összesen 10 alkalommal, alkalmanként 90 percben (2×45 perc) személyes jelenlét formájában.

Csoport formája

Zárt csoport – így a kezdés után már nem lehet bekapcsolódni a folyamatba.

Szorongásoldó csoport

Célok

A látásvesztés egy komplex biopszichoszociális történés, trauma, amelyből jelentősen kiemelkedik az egész életre szóló testi, lelki és egzisztenciális veszteségélmény. Az érintett személynek a veszteségélmény okozta gyászfolyamat mellett az identitásának, önmagáról alkotott énképének, szerepeinek, személyes értékrendjének, értelmezési keretének, az élet értelmességébe vetett bizalmának megrendülésével is szembe kell néznie. Mindez rengeteg bizonytalansággal, szorongással és félelemmel jár együtt, amely az érintett személyek életminőségét, mindennapi életvezetését, valamint a rehabilitációs folyamatban való részvételét is jelentősen befolyásolja. A pszichológiai csoportfoglalkozás célja, hogy elősegítse ezen szorongások csökkentését, teret adjon a félelmek kimondására, az ezzel kapcsolatos érzelmek megélésére és az adaptív megküzdési módok elsajátítására, az érzelemstabilizációs technikák megismerésére, gyakorlására. Továbbá elősegítse a résztvevők minél szabadabb interakcióját, lehetőséget teremtsen, hogy a tagok közösen megéljék az együttlét élményét és ebben megismerjék egymást és önmagukat. A csoporton való részvétel lehetőséget nyújt arra, hogy az egyén rálásson az interperszonális kapcsolataira, viselkedésmintáira, élethelyzetére, érzelmi világára, szorongásaira és képessé tehet bizonyos maladaptív sémák felismerésére, megváltoztatására.

Foglalkozás gyakorisága

A csoporttagok kéthetente vesznek részt a foglalkozáson, összesen 15 alkalommal, alkalmanként 120 percben (3×45 perc) személyes jelenlét formájában.

Csoport formája

Zárt csoport – így a kezdés után már nem lehet bekapcsolódni a folyamatba.

Irodalomterápiás csoport

Célok 

A pszichológiai csoportfoglalkozás célja, hogy elősegítse a résztvevők szabad interakcióját, lehetőséget teremtsen, hogy a tagok közösen megéljék az együttlét élményét és ebben a térben közelebb kerüljenek egymás – és önmaguk jobb megismeréséhez.

Az irodalomterápiás csoport fókuszában a különböző szövegekkel való interaktív munka áll, amely segíti a csoporttagok kapcsolódását a saját történeteikhez, érzéseikhez és mind a sorstársi viszonylatok, mind az alapvető egyetemesség által – egymáshoz.

A csoport elsődleges céljai között szerepel az önismeret mélyítése, az önreflexiós készség és az érzelemkifejezés fejlesztése, valamint a sorstársakkal való kapcsolódás elősegítése.

A csoporton való részvétel lehetőséget nyújt arra, hogy az egyén rálásson az interperszonális kapcsolataira, viselkedésmintáira, élethelyzetére. A csoportban zajló interakciók által a tagok megismerhetik egymás nézőpontjait, segíthetik egymást a látássérülésből fakadó kihívások adekvátabb kezelésében, a nehézségekkel való adaptívabb megküzdésben. A csoport másodlagos célja, hogy a tagok sajátélményű tapasztalatot szerezzenek irodalomterápiás módszerben, valamint az irodalom és az olvasás népszerűsítése– amely által egy olyan kreatív tevékenység (olvasás) ösztönzése, ami hozzájárul a szellemi-lelki jóllét védelméhez, fejlesztéséhez.

Foglalkozás gyakorisága

A csoporttagok hetente vesznek részt a foglalkozásokon, személyes jelenlét formájában.

Csoport formája

Zárt csoport – így a kezdés után már nem lehet bekapcsolódni a folyamatba.

Rehab klub

Ezeken az alkalmi jelleggel megszervezett klubokon olyan hasznos, az elemi rehabilitációhoz szorosan kapcsolódó témák kerülnek feldolgozásra, mint a látássérült személyeket segítő eszközök, vakvezető kutyák, szemészeti betegségek, technikai innovációk (okos készülékek), új kutatások stb.

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
E-mail: szemleletmod@bulake.hu
Tel.: +36 70 677 5995 (Kertész Vivien klienskoordinátor, szociális munkás)