LSER

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára

LSER2017
LSER2018
LSER2019
LSER2020
LSER2021


LSER2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” címűpályázat.

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése. Ezen kívül a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újra tervezése, a működési feltételeik újjászervezése. A pályázat kiemelt célja a szolgáltatás népszerűsítése.

Egyesületünk 2017 októberében nyitotta meg elemi rehabilitációs központját Budaörsön, a Pest megyében és a fővárosban élő látássérült személyek segítése érdekében.

A projekt időszak alatt (2017. október 1. – 2018. szeptember 30.) összesen 135 fő jelentkezett a szolgáltatásra. Ebből 96 fő felmérése és a szolgáltatásba bevonása valósult meg. Ebből a 96 látássérült személyből 49 olyan, aki soha ez előtt nem vett igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatást saját bevallás alapján.

Modulonkénti szerződések (igények) megoszlása a 96 bevont látássérült személy:

 • Látástréning: 29 db
 • Tájékozódás-közlekedés: 51 db
 • Mindennapos tevékenységek: 40 db
 • Tapintható írás-olvasás: 6 db
 • Informatika: 37 db
 • Egyéb kommunikációs eszközök (telefon): 25 db
 • Szociális munka: 35 db

39 együttműködési megállapodást kötöttünk társszervezetekkel (érdekvédelmi, egészségügyi, szociális szervezetek, önkormányzatok, egyéb elemi és foglalkozási rehabilitációs szervezetek). 5 alkalommal szerveztünk szakmai konzultációt az egyéb elemi rehabilitációs szolgáltatókkal együttműködve.


LSER2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” címűpályázat.

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése. Ezen kívül a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újra tervezése, a működési feltételeik újjászervezése.

Szem(l)életmód Rehabilitációs Központunk 2017 október 1-én nyitotta meg kapuit. Azóta fogadjuk a Budapesten, Pest és Fejér megyében élő látássérült személyeket az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében. 2018 októberében Központunk sikeresen átköltözött a budaörsi helyszínről Budapestre, Zuglóba, az Ilka utca 35. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanba.

A projekt időszak alatt (2018. október 1. – 2019. szeptember 30.) összesen 129 fő jelentkezett a szolgáltatásra. Ebből 100 fő felmérése és a szolgáltatásba bevonása valósult meg. Ebből a 100 látássérült személyből 32 fő olyan, aki soha ez előtt nem vett igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatást.

Modulonkénti szerződések (igények) megoszlása a 100 bevont látássérült személy:

 • Látástréning: 25 db
 • Tájékozódás-közlekedés: 44 db
 • Mindennapos tevékenységek: 30 db
 • Tapintható írás-olvasás: 5 db
 • Informatika: 29 db
 • Egyéb kommunikációs eszközök (telefon): 26 db
 • Szociális munka: 28 db

10 együttműködési megállapodást kötöttünk társszervezetekkel. 8 alkalommal került sor szakmai konzultációra társszervezetekkel.


LSER2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” címűpályázat.

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti időszakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése. Ezen kívül a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újra tervezése, a működési feltételeik újjászervezése.

Egyesületünk folytatta a 2017-ben megkezdett elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítását a Budapesten és Pest-megyében élő látássérült személyek számára.

A projekt időszak alatt (2019. október 1. – 2020. szeptember 30.) összesen 107 fő jelentkezett a szolgáltatásra. Ebből 97 fő felmérése és a szolgáltatásba bevonása valósult meg. Ebből a 97 látássérült személyből 30 fő olyan, aki soha ez előtt nem vett igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatást saját bevallás alapján.

Modulonkénti szerződések (igények) megoszlása a 97 bevont látássérült személy:

 • Látástréning: 33 db
 • Tájékozódás-közlekedés: 50 db
 • Mindennapos tevékenységek: 44 db
 • Tapintható írás-olvasás: 7 db
 • Informatika: 39 db
 • Egyéb kommunikációs eszközök (telefon): 41 db
 • Szociális munka: 50 db

5 együttműködési megállapodást kötöttünk társszervezetekkel. 10 alkalommal került sor szakmai konzultációra társszervezetekkel, szervezeten belül.


LSER2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.  által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2020” címűpályázat.

A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXVI. törvény 70. § értelmében a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatást önálló jogszabályi rendelkezés szabályozza 2021. január 1-től.

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály hatályba léptetéséig a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás létesítése és működésének biztosítása, illetve a szolgáltatók felkészítése a jogszabály által elvárt működési feltételekre. Alcélok: A meglévő elemi rehabilitációs központok eszközparkjának bővítése, új elemi rehabilitációs szolgáltató pontok létrehozása, további szakemberek bevonása, képzése az elemi rehabilitációs szolgáltatásba.

Egyesületünk folytatta a 2017-ben megkezdett elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítását a Budapesten és Pest-megyében élő látássérült személyek számára.

A projekt időszak alatt (2020. október 1. – 2021. március 31.) összesen 76 fő jelentkezett a szolgáltatásra. Ebből 58 fő felmérése és a szolgáltatásba bevonása valósult meg. Ebből az 58 látássérült személyből 13 fő olyan, aki soha ez előtt nem vett igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatást saját bevallás alapján.

Modulonkénti szerződések (igények) megoszlása az 58 bevont látássérült személy:

 • Látástréning: 21 db
 • Tájékozódás-közlekedés: 31 db
 • Mindennapos tevékenységek: 34 db
 • Tapintható írás-olvasás: 4 db
 • Informatika: 27 db
 • Egyéb kommunikációs eszközök (telefon): 28 db
 • Szociális munka: 28 db

A projekt során kialakításra került egy Pest megyei szolgáltatópont Budaörsön az Egyesület saját tulajdonú ingatlanában. Az 58 bevont látássérült személy közül 41 fő él Budapesten, 17 fő Pest megyében. Időközben elkezdődött a speciális igényű kliensek számára a mód-szertani fejlesztések egy része. A bevont 58 főből 17 fő halmozottan sérült (leggyakoribb társuló fogyatékosság a hallás- és a mozgássérülés); 9 fő agyi eredetű látássérült és 4 fő vakvezető kutyával közlekedik. A kliensek speciális igényeinek ellátása a megfelelő kompetenciájú szakemberek bevonásával folyamatosan zajlik.


LSER2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” címűpályázat.

Jogszabályi háttér:

1. A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján.

2. 490/2020, (XI.11) Korm. Rendelet a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról.

A pályázati program célja a Rendelet előírása alapján a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás létesítése, bővítése és működésének biztosítása. A pályázati programban előírt célok teljesítését, a szakmai támogatását és felügyeletét az NSZI elemi rehabilitációs módszertani központja látja el.

Szem(l)életmód Rehabilitációs Központunk 2017 október 1-én nyitotta meg kapuit. Azóta fogadjuk a Budapesten és Pest megyében élő látássérült személyeket az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében. Az azóta eltelt időszakban egyértelműen igazolódott, hogy milyen hatalmas nagy igény van a szolgáltatásra a területen élő látássérült személyek körében. Eddig 265 fő jelentkezett be a központba, ebből 205 személynél történt meg a felmérés és lett bevonva a szolgáltatásba. A jelentkezők közül 119 fő most keresett fel először elemi rehabilitációs szolgáltatót.

A projekt során (2021. április 1. – 2024. március 31.) kiemelt célunk a szolgáltatások bővítése a speciális igényű klienskör ellátása érdekében egy külön kialakított, budai szolgáltatóponton. Egyrészt az agyi eredetű látássérüléssel élő kliensek speciális megsegítésével, másrészt a halmozottan sérült látássérült kliensek közül a mozgáskorlátozott, intellektuális képességzavarral élő kliensek speciális felmérésével és fejlesztésével, valamint a vakvezető kutyával közlekedő kliensek speciális oktatásával tesszük mindezt elérhetővé. Ezeket a szolgáltatásokat az ország bármely pontján biztosítjuk Sérülés-specifikus állapotfelmérés és módszertani tanácsadás keretében az egyéb elemi rehabilitációs szolgáltatókkal együttműködve.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

NSZI logó