Szociális rehabilitáció

Szociális munkás szakember által nyújtott szolgáltatásokat foglal magába:

  • Információnyújtás (elérhető támogatások, segítő szervezetek, kiegészítő szolgáltatások, törvényi szabályozások stb.)
  • Ügyintézés segítése, kísérés szükség esetén
  • Életvezetési tanácsadás
  • Segítő beszélgetés (konfliktushelyzetek kezelése, problémahelyzetek feltárása)
  • Hozzátartozók segítése egyéni tanácsadással
  • Csoportos foglalkozások szervezése, vezetése