Munkatársak


Nyikes Fatime – projektmenedzser

Megalakulása óta a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének elnöke vagyok. Alapvetően szociális munkásnak tartom magam. Ennek mesterszintű minősítése mellett szervezetfejlesztő szupervizor és gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel is rendelkezem. Eredeti, virágkötő szakmámat látásom elvesztésekor, 24 éves koromban kellett feladnom, és más pálya irányába fordulnom.

Életem újrarendezésében óriási jelentőségű volt az elemi rehabilitáció nyújtotta lehetőség, mely során segítettek újradefiniálni önmagamat, megtanulni közlekedni és hitet adtak, hogy még előttem az élet, érdemes új célokat keresni. Ennek hatására már első főiskolás éveim alatt aktív résztvevője voltam az elemi rehabilitációs szolgáltatás országos szintű kiépítésének.

Ennek a lobby tevékenységnek volt köszönhető, hogy az országban regionális szintű, civil szervezetek által nyújtott ellátórendszer épült ki. Megtapasztaltam ennek az élethelyzetnek a nehézségeit és küzdöttem azért, hogy aki ilyen helyzetbe került, mint én, ne maradjon segítség és remény nélkül. Ezért támogatom teljes elköteleződéssel projektmenedzserként a központ munkáját.

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

mobil: 06 20 465 6460

www.bulake.hu


Mikola Gyöngyvér – szakmai vezető, rehabilitációs szakember

13 éves koromban határoztam el, hogy látássérült emberekkel szeretnék dolgozni, ekkor még csak önkéntesként. Ez a döntés végül az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Gyógypedagógia Karára vezetett, ahol látássérültek pedagógiája szakos terapeutaként és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanárként végeztem először, majd rehabilitációs szakemberként. 2008 óta tanítok különböző elemi rehabilitációs központokban, mind a civil, mind az állami szférában. Ez alatt az időszak alatt a tájékozódás-közlekedés és az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ vezetőjeként a funkcionális látásvizsgálat vált a hozzám legközelebb álló területté. A kezdetektől fontos volt számomra, hogy nehéz élethelyzetben lévő embereknek egy kis örömet csempésszek az életébe, az önállóságuk fejlesztése által.Mohácsiné, Kertész Vivien – klienskoordinátor, szociális munkás

2015-ben végeztem a Kodolányi János Főiskola szociális munka szakán. Szeretem a hivatásomat, mert egy örök kihívás. Csak annyit segíteni, amennyit szükséges. Lehetőséget találni ott, ahol sokan már nem keresik. Jelen lenni.

Izgalmas feladatnak tartom a társadalmi felzárkóztatást, legyen szó hajléktalan rehabilitációról- amelyben két évet dolgoztam-, fogvatartottak reintegrációjáról –amiről a szakdolgozatomat írtam- vagy látássérült személyek segítéséről –mely területen két és fél éve dolgozom.

A szociális munka azon területei állnak hozzám a legközelebb, ahol egy külön világba csöppenhetek munkám során az érintettek megismerése által. A látássérültek világa is ezért lett szerelem. A tartós bentlakásos ellátásban töltött évek után, fontosnak tartottam, hogy az elemi rehabilitációban is tapasztalatot szerezzek, meglévő ismereteimet mélyítsem és újakat tanulhassak.

Örülök, hogy részese lehetek a képessé tétel folyamatának és mindennapjaimban ezen munkálkodhatok.

Mindemellett fontosnak tartom a többségi társadalom érzékenyítését, körükben történő ismeretterjesztést, szemléletmód-formálást annak érdekében, hogy az esetleges félelmet, sajnálatot, zavart, bizonytalanságot, amit egy látássérülttel való érintkezéskor élnek át, fel tudja váltani az adekvát segítségnyújtás és az „ugyanolyan ember, mint te és én” érzés.


Varga Gabriella – rehabilitációs szakember

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szereztem látássérültek pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanárként, majd elvégeztem a rehabilitációs szakember a látássérülés területén képesítést adó szakirányú továbbképzést.

Látássérültekkel 12 éve dolgozom, ebből 10 évet az elemi rehabilitáció területén töltöttem el felnőtt személyekkel, mely során funkcionális látásvizsgálatot végeztem, és különböző rehabilitációs modulokban tanítottam. Ez idő alatt részt vettem több módszertani anyag kidolgozásában, illetve tapasztalatot szereztem ezen kliensek rehabilitációjában, melyek közül a szerzett, agyi eredetű látássérülések rehabilitációja áll legközelebb a szívemhez. A kliensekkel végzett gyakorlati munka nemcsak szakmailag, de emberileg is sok dologra megtanított, és szeretnék ebből minél többet visszaforgatni a munkámba, amikor újból segíthetek valakinek a látássérülés okozta nehézségek leküzdésében. A közvetlen kliensmunka mellett az elméleti ismeretek bővítése is fontos számomra, magam is tanítok és újból tanulok az ELTE Gyógypedagógiai Karán.Veress Éva Ilona - gyógypedagógus

Mindig is érdekelt maga az ember és a világ kapcsolata. Hol van az ember helye a világban, hogyan hatnak rá a külvilágból érkező ingerek, benyomások és fórumtémák. Milyen az ezekre adott válaszban. Mi történik akkor, ha e kapcsolat bármelyik eleme megváltozik? Utam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karára (régi nevén) vezetett, a látás- és hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusként végeztem. Ízelítőt kaptam abból, sárban lehel építeni akkor, ha e két érzékszervünk kiesik. Sokáig látássérült, vak gyerekekkel foglalkoztam. A tájékozódás és közlekedés tanítása közben sokszor tévedtünk el, majd találtunk közösen KIUTAT, visszatérést céljainkhoz. Kis kitérővel kipróbálhattam a fórumtémák által, milyen, ha a látássérültek tanításánál használt módszereket tűzoltók munkájában alkalmazzuk, füstben, sötétben.

Egy idő után a felnőttoktatás munkám részévé vált. Nemcsak felnőtt látássérült személyekkel, hanem leendő szakemberek képzésével is foglalkozom. Jelenleg ott oktatok hallgatókat, ahol korábban én is tanultam.


Csinyi Zsófia, gyógypedagógus

2019 nyarán végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán látássérültek pedagógiája és szomatopedagógia szakos gyógypedagógusként. Kezdetben a biológia érdekelt a leginkább, de már kiskorom óta azt gondoltam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, fejlesztésükkel, tanításukkal, segítésükkel. Az egyetemi hosszú terepgyakorlat során kerültem kapcsolatba a Rehabilitációs Központtal, mivel már akkor tudtam, hogy a későbbiekben a felnőtt korosztállyal szeretnék foglalkozni. Az iskola mellett folyamatosan dolgoztam, főként fiatalabb korosztállyal és a különböző évközi gyakorlatok során látássérült gyerekekkel is sikerült megismerkednem. Már akkor is tudtam, hogy az általános iskola nem az én világom, sokkal inkább az elemi rehabilitáció érdekel. Izgatott vagyok az elkövetkezendő időszak miatt és kíváncsi vagyok milyen kihívásokat tartogat.


Molnár Ákos - informatikai oktató

A 90-es években már léteztek számítógép által vezérelt telefonközpontok. Az informatika iránti érdeklődésem és a tanulási folyamat ekkor indult el. Az első sikerélményt az akkori munkahelyem, egy telefonközpont kisebb-nagyobb hibái adták, amelyeket sikeresen elhárítottam. 2004-től a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége informatika csoportján ügyfélszolgálati munkatársként a Jaws For Windows képernyőolvasóval és a Windows használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása, illetve csoportos és egyéni oktatás volt a feladatom. 2006 óta az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány munkatársaként dolgozom. Munkám során folyamatosan tanulok, fejlesztem magam, de szükségesnek is tartom, mert az informatika az utóbbi időben rohamos fejlődésnek indult. Úgy gondolom, ezzel a szakmával csak tényleges érdeklődéssel, elhivatottsággal, türelemmel és lelkesedéssel lehet foglalkozni, én pedig szerencsésnek érzem magam, mert munkámban a hobbimat is megtaláltam. Szeretek emberekkel foglalkozni, kiváltképp az idősebb korosztály oktatása jelent nagy kihívást, és örömet okoz számomra, ha hozzájárulhatok mindennapi életük megkönnyítéséhez.Tajti Gábor – informatika oktató

2010 óta vagyok a BULÁKE tagja és a legutóbbi választásokon az Elnökség póttagja is lehettem a tagság jóvoltából. Már a gimnáziumi éveim óta foglalkozok számítástechnikával és ebbe az irányba is tanultam tovább az elmúlt évek során. Számítógép üzemeltető, hálózat felügyelő, programozó és még más egyéb végzettségeket szereztem. Eddigi munkám során sok embert oktattam egyénileg, vagy kisebb csoportokban számítógép kezelésre. Ez a terület ma már nélkülözhetetlen a modern gyors ügyintézésben, kapcsolattartásban és a munkában is. Érintettként és oktatóként is az a célom, hogyha valaki informatikát szeretne tanulni, bővíteni szeretné ismereteit, akkor segítségemmel sikeres legyen ebben a folyamatban.


Rozemberczki Zoltán - informatika oktató

A Budapesti Közgazdasági Egyetemen végeztem, később szoftverfejlesztői oklevelet is szereztem. 20 évet dolgoztam a Központi Fizikai Kutatóintézetben elemzőközgazdászként, majd vállalati rendszert fejlesztettem számítógéphálózatokra, valamint dolgoztam szoftverfejlesztőként a Mobil Segítőtárs project (MOST) csapatában. Néhány évet dolgoztam a Vakok Állami Intézetében informatika oktatóként. Jelenleg az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) informatikus munkatársa is vagyok. Néhány éve a Braille-bizottság elnökeként is dolgozom. Az első vakoknak készült távelérésű digitális könyvtárat (Vakok Elektronikus Arhívuma – VEA) a 90-es években két vak barátommal közösen hoztuk létre. Szabadidőmben szeretek tandemezni, túrázni, úszni.Berczi Zsolt - telefonkezelés oktató

Tíz éve kerültem kapcsolatba az egyesülettel érintettként.

Mindig is érdekeltek a mobiltelefonok, okos eszközök. Folyamatosan képeztem magam a témában, az eszközök fejlődésével együtt és amikor adódott a lehetőség a rehabilitációs központ indulásával, éltem vele, hogy másoknak is megtanítsam, amit én tudok.Makádi Zsófia - pszichológus

Mentálhigiénés és klinikai szakpszichológus vagyok, tizenhárom éve dolgozom szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel, felnőttekkel, pszichiátriai betegekkel, látássérültekkel.

A Szem(l)életmód Rehabilitációs Központban tanuló személyeket abban segítem, hogy önállósodási törekvéseik minél eredményesebbek legyenek; ha szükségesnek érzik, meg tudják beszélni szakemberrel is azokat a nehézségeket, önbizonytalanságokat, amiket előidéz a látássérültté válás élethelyzete életükben és családi kapcsolataikban.

Törekvésem, hogy a komplex segítségnyújtás révén, melynek a pszichológiai tanácsadás egy eleme, klienseink életvitele valóban megváltozzon, kiegyensúlyozottá váljon, a különböző modulokban tanult gyakorlati ismereteket képesek legyenek beépíteni mindennapjaikba.