Csoportos foglalkozások

A látássérülés az élet egyéb részei mellett kihatással van a társadalmi érintkezés, kapcsolatteremtés, szabadidős tevékenységek területeire is. Fontosnak tartjuk olyan klubok, csoportos foglalkozások megszervezését, ahol lehetőséget teremtünk látássérült embereknek az ismerkedésre, élethelyzeteik, problémáik megbeszélésére, közös feldolgozására, közös tanulásra.

A csoportos foglalkozások térítésmentesen vehetők igénybe, a részvétel feltétele csak a célcsoportnak való megfelelősség és a szerződéskötés.

Idős klub

Kéthetente szerdán 10 órától kerül megrendezésre

A látásteljesítmény romlása – legyen az hirtelen bekövetkező, vagy fokozatosan romló állapotváltozás – egy veszteségfolyamat, mely komoly hatással van a személyiségre, énképre is. Különösen nehéz ez a folyamat, ha ehhez az élethelyzethez nyugdíjas korban kell alkalmazkodni. Az énkép szerves része a társadalomban betöltött státuszunk, szociális szerepeink, akár a családi, akár a munkahelyi színtereket nézzük. Ezek a szerepek és ezzel párhuzamosan az egyén kompetenciaérzése szintén sérülhetnek a folyamat során. Az idős klubon ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az önismereten keresztül, megoldásfókuszúan, koncentrálva egy-egy, a látássérüléshez kapcsolódó problémakörre.

Hozzátartozói csoport

A csoporttagok időbeosztáshoz igazítva, akár online/konferenciahívás formájában is.

A látássérülés nem csak az adott személy életét befolyásolja, hanem a körülötte élők, legtöbbször családtagok mindennapjait is érinti. A sikeres rehabilitációs folyamatban nagy szerepet kapnak a hozzátartozók, így támogatásuk kiemelten fontos. Hozzátartozói csoportjainkon a következő témakörök feldolgozásán van a hangsúly:

  • a segítés megfelelő módja és mennyisége
  • a rehabilitációs folyamat támogatása
  • a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodás
  • konfliktushelyzetek kezelése
  • különböző szerepek és azok helyreállítása a családban
  • információnyújtás az elemi rehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltatásokról

Rehab klub

Ezeken az alkalmi jelleggel megszervezett klubokon olyan hasznos, az elemi rehabilitációhoz szorosan kapcsolódó témák kerülnek feldolgozásra, mint a látássérült személyeket segítő eszközök, vakvezető kutyák, szemészeti betegségek, technikai innovációk (okos készülékek), új kutatások stb.

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
E-mail: szemleletmod@bulake.hu
Tel.: +36 70 677 5995 (Kertész Vivien klienskoordinátor, szociális munkás)