Csoportos foglalkozások

A látássérülés az élet egyéb részei mellett kihatással van a társadalmi érintkezés, kapcsolatteremtés, szabadidős tevékenységek területeire is. Így fontosnak tartjuk olyan klubok, csoportos foglalkozások megszervezését, ahol lehetőséget teremtünk látássérült embereknek az ismerkedésre, élethelyzeteik, problémáik megbeszélésére, közös feldolgozására, közös tanulásra.

A csoportos foglalkozások térítésmentesen vehetők igénybe látássérült személyeknek és hozzátartozóiknak.

Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:

E-mail: szemleletmod@bulake.hu

Tel.: +36 70 677 5995 (Kertész Vivien klienskoordinátor)

Rehab klub

Minden hónap első szerdáján kerül megrendezésre 14-16 óra között Rehab klubunk.

Ezeken az alkalmakon olyan hasznos, az elemi rehabilitációhoz szorosan kapcsolódó témák kerülnek feldolgozásra, mint a látássérült személyeket segítő eszközök, vakvezető kutyák, szemészeti betegségek, technikai innovációk (okos készülékek), új kutatások stb.

Attitűd csoport

Minden hónap második szerdáján kerül megrendezésre 14-16 óra között attitűd csoportunk.

A látásteljesítmény romlása - legyen az hirtelen bekövetkező, vagy fokozatosan romló állapotváltozás – egy veszteségfolyamat, mely komoly hatással van a személyiségre, énképre is. Az énkép szerves része a társadalomban betöltött státuszunk, szociális szerepeink, akár a családi, akár a munkahelyi színtereket nézzük. Ezek a szerepek és ezzel párhuzamosan az egyén kompetenciaérzése szintén sérülhetnek a folyamat során. Az attitűd csoport ezeket a kérdéseket boncolgatja az önismereten keresztül, megoldásfókuszúan koncentrálva egy-egy, a látássérüléshez kapcsolódó problémakörre.

Hozzátartozói csoport

Minden hónap harmadik szerdáján kerül megrendezésre 14-16 óra között attitűd csoportunk.

A látássérülés nem csak az adott személy életét befolyásolja, hanem a körülötte élők, legtöbbször családtagok mindennapjait is érinti. A sikeres rehabilitációs folyamatban nagy szerepet kapnak a hozzátartozók, így támogatásuk kiemelten fontos. Hozzátartozói csoportjainkon a következő témakörök feldolgozásán van a hangsúly:

  • a segítés megfelelő módja és mennyisége
  • a rehabilitációs folyamat támogatása
  • a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodás
  • konfliktushelyzetek kezelése
  • különböző szerepek és azok helyreállítása a családban
  • információnyújtás az elemi rehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltatásokról