Munkatársak

Nyikes Fatime

Nyikes Fatime – projektmenedzser

Megalakulása óta a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének elnöke vagyok. Alapvetően szociális munkásnak tartom magam. Ennek mesterszintű minősítése mellett szervezetfejlesztő szupervizor és gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel is rendelkezem. Eredeti, virágkötő szakmámat látásom elvesztésekor, 24 éves koromban kellett feladnom, és más pálya irányába fordulnom.  

Életem újrarendezésében óriási jelentőségű volt az elemi rehabilitáció nyújtotta lehetőség, mely során segítettek újradefiniálni önmagamat, megtanulni közlekedni és hitet adtak, hogy még előttem az élet, érdemes új célokat keresni. Ennek hatására már első főiskolás éveim alatt aktív résztvevője voltam az elemi rehabilitációs szolgáltatás országos szintű kiépítésének. 

Ennek a lobby tevékenységnek volt köszönhető, hogy az országban regionális szintű, civil szervezetek által nyújtott ellátórendszer épült ki. Megtapasztaltam ennek az élethelyzetnek a nehézségeit és küzdöttem azért, hogy aki ilyen helyzetbe került, mint én, ne maradjon segítség és remény nélkül. Ezért támogatom teljes elköteleződéssel projektmenedzserként a központ munkáját.

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

mobil: 06 20 465 6460

www.bulake.hu


Mikola Gyöngyvér

Mikola Gyöngyvér – szakmai vezető, rehabilitációs szakember

13 éves koromban határoztam el, hogy látássérült emberekkel szeretnék dolgozni, ekkor még csak önkéntesként. Ez a döntés végül az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Gyógypedagógia Karára vezetett, ahol látássérültek pedagógiája szakos terapeutaként és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanárként végeztem először, majd rehabilitációs szakemberként. 2008 óta tanítok különböző elemi rehabilitációs központokban, mind a civil, mind az állami szférában. Ez alatt az időszak alatt a tájékozódás-közlekedés és az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ vezetőjeként a funkcionális látásvizsgálat vált a hozzám legközelebb álló területté. A kezdetektől fontos volt számomra, hogy nehéz élethelyzetben lévő embereknek egy kis örömet csempésszek az életébe, az önállóságuk fejlesztése által.


Jordanits Szilvia

Jordanits Szilvia – klienskoordinátor, szociális munkás

Szociális munkásként több éves tapasztalattal rendelkezem, éveket át dolgoztam látássérülteket segítő munkakörben a BULAKÉ-t megelőzően, valamint gyerekekkel, fiatal felnőttekkel és hajléktalanokkal is. Az elmúlt pár évet külföldön töltöttem, ahol időskorú személyekkel dolgoztam. Együttműködésünk során szeretnék olyan bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani a hozzám fordulókkal, amely igazán hatékonnyá és eredményessé teheti a közös munkát.


Varga Gabriella

Varga Gabriella – rehabilitációs szakember

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szereztem látássérültek pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanárként, majd elvégeztem a rehabilitációs szakember a látássérülés területén képesítést adó szakirányú továbbképzést. 

Látássérültekkel 12 éve dolgozom, ebből 10 évet az elemi rehabilitáció területén töltöttem el felnőtt személyekkel, mely során funkcionális látásvizsgálatot végeztem, és különböző rehabilitációs modulokban tanítottam. Ez idő alatt részt vettem több módszertani anyag kidolgozásában, illetve tapasztalatot szereztem ezen kliensek rehabilitációjában, melyek közül a szerzett, agyi eredetű látássérülések rehabilitációja áll legközelebb a szívemhez. A kliensekkel végzett gyakorlati munka nemcsak szakmailag, de emberileg is sok dologra megtanított, és szeretnék ebből minél többet visszaforgatni a munkámba, amikor újból segíthetek valakinek a látássérülés okozta nehézségek leküzdésében.  A közvetlen kliensmunka mellett az elméleti ismeretek bővítése is fontos számomra, magam is tanítok és újból tanulok az ELTE Gyógypedagógiai Karán. 


Veress Éva

Veress Éva Ilona - gyógypedagógus

Mindig is érdekelt maga az ember és a világ kapcsolata. Hol van az ember helye a világban, hogyan hatnak rá a külvilágból érkező ingerek, benyomások és fórumtémák. Milyen az ezekre adott válaszban. Mi történik akkor, ha e kapcsolat bármelyik eleme megváltozik? Utam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karára (régi nevén) vezetett, a látás- és hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusként végeztem. Ízelítőt kaptam abból, sárban lehel építeni akkor, ha e két érzékszervünk kiesik. Sokáig látássérült, vak gyerekekkel foglalkoztam. A tájékozódás és közlekedés tanítása közben sokszor tévedtünk el, majd találtunk közösen KIUTAT, visszatérést céljainkhoz. Kis kitérővel kipróbálhattam a fórumtémák által, milyen, ha a látássérültek tanításánál használt módszereket tűzoltók munkájában alkalmazzuk, füstben, sötétben.

Egy idő után a felnőttoktatás munkám részévé vált. Nemcsak felnőtt látássérült személyekkel, hanem leendő szakemberek képzésével is foglalkozom. Jelenleg ott oktatok hallgatókat, ahol korábban én is tanultam.


Molnár Ákos

Molnár Ákos - informatikai oktató

A 90-es években már léteztek számítógép által vezérelt telefonközpontok. Az informatika iránti érdeklődésem és a tanulási folyamat ekkor indult el. Az első sikerélményt az akkori munkahelyem, egy telefonközpont kisebb-nagyobb hibái adták, amelyeket sikeresen elhárítottam. 2004-től a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége informatika csoportján ügyfélszolgálati munkatársként a Jaws For Windows képernyőolvasóval és a Windows használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása, illetve csoportos és egyéni oktatás volt a feladatom. 2006 óta az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány munkatársaként dolgozom. Munkám során folyamatosan tanulok, fejlesztem magam, de szükségesnek is tartom, mert az informatika az utóbbi időben rohamos fejlődésnek indult. Úgy gondolom, ezzel a szakmával csak tényleges érdeklődéssel, elhivatottsággal, türelemmel és lelkesedéssel lehet foglalkozni, én pedig szerencsésnek érzem magam, mert munkámban a hobbimat is megtaláltam. Szeretek emberekkel foglalkozni, kiváltképp az idősebb korosztály oktatása jelent nagy kihívást, és örömet okoz számomra, ha hozzájárulhatok mindennapi életük megkönnyítéséhez.


Tajti Gábor

Tajti Gábor – informatika oktató

2010 óta vagyok a BULÁKE tagja és a legutóbbi választásokon az Elnökség póttagja is lehettem a tagság jóvoltából. Már a gimnáziumi éveim óta foglalkozok számítástechnikával és ebbe az irányba is tanultam tovább az elmúlt évek során. Számítógép üzemeltető, hálózat felügyelő, programozó és még más egyéb végzettségeket szereztem. Eddigi munkám során sok embert oktattam egyénileg, vagy kisebb csoportokban számítógép kezelésre. Ez a terület ma már nélkülözhetetlen a modern gyors ügyintézésben, kapcsolattartásban és a munkában is. Érintettként és oktatóként is az a célom, hogyha valaki informatikát szeretne tanulni, bővíteni szeretné ismereteit, akkor segítségemmel sikeres legyen ebben a folyamatban.


Mile József

Mile József - informatika oktató

Érettségi (1990) után még sokáig nem tudtam milyen irányba induljak.

Évekig lélektannal, spiritualitással foglalkoztam, majd kreatív irányba fordultam. Mire megszereztem az angol középfokút már rájöttem, hogy más érdekel. Ekkor jelent meg a számítógép az életemben. Rajzolás, 3D grafika és animáció területen. Későbbiekben a munkám is ez lett és minden területen kipróbáltam magam az újságszerkesztéstől kezdve a filmszerkesztésig.  A Kreatív oldalt idővel kiegészítettem egy felsőfokú programozói végzettséggel.

2004-ben elhagytam Budapestet és vidéki életet kezdtem.

Az egyesülethez és ezáltal a Rehabilitációs Központhoz 2018 januárjában csatlakoztam, mint informatika oktató.


Berczi Zsolt

Berczi Zsolt - telefonkezelés oktató 

Tíz éve kerültem kapcsolatba az egyesülettel érintettként.

Mindig is érdekeltek a mobiltelefonok, okos eszközök. Folyamatosan képeztem magam a témában, az eszközök fejlődésével együtt és amikor adódott a lehetőség a rehabilitációs központ indulásával, éltem vele, hogy másoknak is megtanítsam, amit én tudok.


Makádi Zsófia pszichológus

Makádi Zsófia - pszichológus

Mentálhigiénés és klinikai szakpszichológus vagyok, tizenhárom éve dolgozom szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel, felnőttekkel, pszichiátriai betegekkel, látássérültekkel.

A Szem(l)életmód Rehabilitációs Központban tanuló személyeket abban segítem, hogy önállósodási törekvéseik minél eredményesebbek legyenek; ha szükségesnek érzik, meg tudják beszélni szakemberrel is azokat a nehézségeket, önbizonytalanságokat, amiket előidéz a látássérültté válás élethelyzete életükben és családi kapcsolataikban.

Törekvésem, hogy a komplex segítségnyújtás révén, melynek a pszichológiai tanácsadás egy eleme, klienseink életvitele valóban megváltozzon, kiegyensúlyozottá váljon, a különböző modulokban tanult gyakorlati ismereteket képesek legyenek beépíteni mindennapjaikba.